OgłoszeniaPrzewodniczący Rady Nadzorczej EKO-HEL Sp. zo.o. zaprasza do skladania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki od 01-01-2017 r do 31-12-2017 r. 
Oferty należy skladać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 14:00 
Szczegóły ogłoszenia w załaczniku.  http://eko-hel.eu/img/Rada%20Nadzorcza%20EKO-HEL%20Sp.%20zo.o..pdf

 

 

INFORMACJA

EKO-HEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  informuje, że w dniu 26 marca na posiedzeniu Rady Nadzorczej dokonano wyboru oferty na przeprowadzenie audytu w spółce EKO-HEL za rok 2017. Z pośród (6) sześciu ofert Rada Nadzorcza wyłoniła firmę                      „POL-TAX 2”  Sp. z o.o., ul. Bora Komorowskiego 56C, 03-982 Warszawa.