KontaktTel. sekretariat: +48 586904030
Tel. oczyszczanie miasta +48 586904022
Tel. gospodarka odpadami +48 586904024
Tel. wod-kan. +48 586904023